5. Airag, Mongolia

Kongsi Tweet Balikkan 0 Saham _Matt___ / Flickr Juga dikenali sebagai 'kumis' di beberapa tempat di dunia, airag adalah produk keperluan dan khayalan seseorang. Kesukaan orang Mongolia terhadap kuda melangkaui masa menunggang dan memakannya sehingga memerah susu. Susu kuda betina disimpan di dalam perut sapi di dekat pintu masuk yurt setiap keluarga, atau khemah nomaden, dan dibiarkan diperam sehingga mencapai kandungan alkohol hampir 5%. Rata-rata orang boleh minum sebanyak 5 liter barang dalam sehari, dan minat mereka akan bermaksud bahawa Mongolia juga mempunyai salah satu kejadian sirosis hati tertinggi di mana sahaja di dunia.

BAGAIMANA ITU MENJAYAKAN? Bayangkan yogurt masam berair dengan aroma kencing kuda. Ini lebih teruk.
Muka surat seterusnya